’t Marktbriefje

Sympathisanten en vrienden van het inloopcentrum Markt 17 ontvangen regelmatig ’t Marktbriefje. Het betreft een nieuwsbrief die via e-mail wordt verspreid waarin verslag wordt gedaan over de laatste ontwikkelingen rond het Wageningse inloopcentrum. ’t Marktbriefje verschijnt zes maal per jaar. In de laatste uitgave:

Bezinningsbijeenkomst ‘Kwetsbaar bestaan’
Het bestuur van Markt 17 organiseert op donderdag 25 januari een bezinningsbijeenkomst rond het thema ‘Kwetsbaar bestaan: hoe gaan wij om met kwetsbaarheid?’. De directe aanleiding vormt het verschijnen van het boekje ‘Kwetsbaar bestaan’, geschreven door Hans Pasveer, jarenlang gastheer in het inloopcentrum. Lees verder…..

Markt 17 in WelSaam Wageningen
Samen met 13 andere Wageningse partijen heeft inloopcentrum Markt17 in november het nieuwe samenwerkingsverband ‘WelSaam’ opgericht. Het bestuur van Markt 17 is erg blij met wat er aan plannen tot stand is gebracht. Het is goed om te ervaren dat de waarde van het inloopcentrum heel breed wordt gezien binnen Wageningen. Lees verder…..

Foto-expositie van marktkooplui in Markt 17
In het inloopcentrum Markt 17 is momenteel een expositie ingericht met foto’s van Wageningse marktkooplui met hun producten. De foto’s zijn gemaakt door Gelske Kwikkel. Lees verder……

Bijzondere momenten rond de kerst
Rond de kerstdagen waren er een aantal bijzondere bijeenkomsten in Markt 17, zoals de kerstlunch voor mantelzorgers, de kerstbijeenkomst van Vluchtelingen Onder Dak en het kersdiner op Tweede Kerstdag. Lees verder…….

Markt 17 is goed doel voor Colors en Robuust
Markt 17 heeft ontzettend aardige buren in de mensen van restaurant Colors en iets verderop van restaurant Robuust die het inloopcentrum een warm hart toedragen. Lees verder……

Vrijwilligers blijven welkom
Coördinator Jaap de Graaff blijft doorlopend op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligersteam van Markt 17, om niet te frequent op dezelfde mensen een beroep te moeten doen. Lees verder……

Workshop ‘Grenzen stellen in vrijwilligerswerk’
Markt 17 besteedt zelf regelmatig aandacht aan het trainen en toerusten van vrijwilligers, maar soms bieden zich ook elders goede mogelijkheden aan, zoals de workshop in 2 delen aan ‘Grenzen stellen in vrijwilligerswerk’ van het vrijwilligerscentrum Wageningen. Lees verder…..

Wilt u ’t Marktbriefje graag ontvangen? Meld u dan aan via het invullen van het onderstaande formulier.