’t Marktbriefje

Sympathisanten en vrienden van het inloopcentrum Markt 17 ontvangen regelmatig ’t Marktbriefje. Het betreft een nieuwsbrief die via e-mail wordt verspreid waarin verslag wordt gedaan over de laatste ontwikkelingen rond het Wageningse inloopcentrum. ’t Marktbriefje verschijnt zes maal per jaar. In de laatste uitgave:

Binnenplaats weer op orde voor voorjaar en zomer
Op zaterdag 10 maart vond de landelijke vrijwilligersactie NLdoet plaats. Net als in voorgaande jaren deed Markt 17 ook dit jaar weer mee. Lees verder….

Een waardevolle zondagmiddagbesteding
Op dit moment is het vrijwilligersteam van gastheren en gastvrouwen in Markt 17 voor de zondagmiddagen waar coördinator Jaap de Graaff een beroep op kan doen niet zo groot. Hij zoekt mensen om het team te versterken. Lees verder….

Meer mogelijkheden, meer verantwoordelijkheid, meer inzet van betaalde krachten
Het bestuur van het inloopcentrum heeft besloten om de aanstelling van coördinator Jaap de Graaff uit te breiden van 18 naar 22 uur per week. Daarnaast komt Connie van der Lei voor 4 uur per week in dienst. Zij gaat het gebouwbeheer in goede banen leiden. Lees verder…..

Wisseling van rollen in het bestuur
In het bestuur van inloopcentrum Markt 17 zijn wat rollen gewijzigd. Arnold Moene heeft de voorzittershamer overgedragen aan Ad Stolk en bereid zich voor om het penningmeesterschap over te nemen van Leo Brozius. Lees verder……

Meri Hakobyan exposeert in Markt 17
In het inloopcentrum Markt 17 is momenteel een expositie ingericht met schilderijen van Meri Hakobyan. Ze is een heel talentvolle jonge kunstenares van 18 jaar oud. Lees verder….

Het Paasei van Columbus voor Markt 17
Koffie-, thee- en kookwinkel Columbus maakt jaarlijks in aanloop naar Pasen een reusachtig paasei om weg te geven aan een club of instelling in Wageningen. Dit jaar ging het paasei naar Markt 17. Lees verder….

Warme bijdragen voor Markt 17 vanuit Bennekom
De diaconieën van de Protestantse Gemeente Bennekom in wording hebben Markt 17 als hun diaconaal jaarproject 2018 uitgekozen. Daarnaast deed een inwoonster uit Bennekom een gift van 1.000 euro aan Markt 17. Lees verder….

Netwerk TijdVoorActie ziet graag jongeren actief zijn in Markt 17
Het inspiratienetwerk TijdVoorActie zet zich in voor een Nederlandse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Er zijn plannen om ook een lokaal netwerk voor Wageningen op te zetten. Markt 17 werkt er graag mee samen. Lees verder…..

Informatieavond ‘Administratie en geldzaken’ in Markt 17
Op maandagavond 16 april vindt er in Markt 17 een informatieavond over het thema ‘Administratie en geldzaken’ georganiseerd door Het Startpunt. Het is een voorbeeld van de samenwerking binnen WelSaam waar Markt 17 in participeert. Lees verder……

Online e-training ‘De kracht van een goed gesprek’
Coördinator Jaap de Graaff van Markt 17 ontdekte een online e-training van Humanitas ‘De kracht van een goed gesprek‘. Hij beveelt de training van harte aan bij vrijwilligers. Lees verder…..

Wilt u ’t Marktbriefje graag ontvangen? Meld u dan aan via het invullen van het onderstaande formulier.