Vrijwilligers

Het werk binnen Markt 17 wordt geklaard door een team van vrijwilligers.
Er is een team van mensen die als gastheer of gastvrouw optreden.
Daarnaast is er groep kookvrijwilligers.

De gastvrouw of gastheer ontvangt de bezoekers en verzorgt desgewenst de consumpties. Zij staan open voor een praatje en zetten soms activiteiten op. Ook is het team verantwoordelijk voor het netjes houden van de bezoekersruimte.

De kookvrijwilligers bereiden de maaltijden voor.
Zij doen de boodschappen en op basis van een vastgesteld menu verzorgen zij de maaltijd voor 20 tot 30 personen. Verder zien zij er ook op toe dat de keuken schoon en netjes blijft.

Een vrijwilliger wordt gemiddeld een keer per 14 dagen ingeschakeld en draait diensten van circa drie uren samen met een collega. Op de achtergrond worden zij ondersteund door een beroepskracht. Bovendien zijn de vrijwilligers via een training goed berekend op hun taak. Een groep van circa 50 mensen heeft deze training inmiddels gevolgd.

Markt 17 kan nog wel extra vrijwilligers gebruiken. Heb je interesse? Meld je dan aan via info@inloopcentrumwageningen.nl. Om geen misverstanden rond de samenwerking te krijgen, maken we met elkaar een aantal afspraken in een vrijwilligersovereenkomst. Zo is het bijvoorbeeld goed om van elkaar te weten, welke ervaring de vrijwilliger heeft en hoe vaak een persoon beschikbaar is om in het inloopcentrum actief te zijn.