Donateurs van Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 heeft slechts beperkt eigen inkomsten en is voor het voortbestaan afhankelijk van financiële steun van de ondersteunende kerken en geloofsgemeenschappen.

Giften en donaties van particulieren zijn natuurlijk ook welkom. Dat kan op IBAN nummer NL27 RABO 0158 8664 60 ter attentie van Stichting Diaconaal Centrum Wageningen onder vermelding van donatie inloopcentrum Markt 17. U kunt ook structureel steun bieden door donateur van Markt 17 te worden. Download de donateursbrief, vul deze in en stuur de brief op. Stichting Wageningen Diaconaal Centrum heeft een erkenning als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.

Inloopcentrum Markt 17 wordt ook financieel ondersteund door:

 • Commissie Projecten In Nederland
 • Haëlla Stichting
 • Kerk in Actie, bureau steunverlening
 • SKAN fonds
 • Stichting Interkerkelijke Oriëntatie Centrum
 • Stichting Rotterdam
 • Oranje Fonds
 • ’t Wagenings Nut
 • ViRC
 • Giftencommissie Montfortanen
 • Coöperatiefonds Rabobank
 • Beraadsgroep Diaconaat & Apostolaat wijkgemeente Lukas Protestantse Gemeente Wageningen
 • College van diakenen Protestantse Gemeente Wageningen
 • Stimuleringsfonds Protestantse Gemeente Wageningen
 • Diaconie Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • ABC evangeliegemeente Salem
 • Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg
 • Nederlands Gereformeerde Kerk
 • Caritas Wageningen
 • RK locatieraad Wageningen Z. Titus Brandsmaparochie
 • Gereformeerde Kerk Ede


Oranje Fonds
logo pin
Scanfonds      

Er zijn ook bedrijven die Markt 17 een warm hart toedragen en hun diensten tegen een gereduceerd tarief aanbieden. Alfa Accountants en Adviseurs biedt bijvoorbeeld tegen een gereduceerd tarief diensten aan in de vorm van de samenstellingsverklaring bij de jaarrekening. Marin stelde computers beschikbaar voor Markt 17

logo-alfa-accountants