De Stichting

Voor de exploitatie van het inloopcentrum Markt 17 is de Stichting Wageningen Diaconaal Centrum opgericht. Naast de statuten is de basis waarop de stichting wil functioneren vastgelegd in een visiedocument.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) is 823438648.

De stichting heeft een bestuur waarin de volgende mensen zitting hebben:

  • Ad Stolk (voorzitter)
  • Arnold Moene (penningmeester)
  • Cilia Reerink (secretaris)
  • Anja Hacquebord

bestuurM17

De bestuursleden ontvangen geen betaling voor hun werkzaamheden en onkostenvergoeding. Er is coördinator in vaste dienst voor 22 uur per week in de persoon van Jantine van Dijk.  De arbeidsarbeidsvoorwaarden van de coördinator zijn geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijke medewerkers van de PKN.

Het stichtingsbestuur wordt ook ondersteund door een deelnemersraad. Dit orgaan adviseert het bestuur over het jaarplan, inclusief de begroting, het jaarverslag, inclusief de jaarrekening en andere meerjarige beleidsplannen. In de deelnemersraad zitten vertegenwoordigers van verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen. De leden komen uit:

Voor PR- en communicatiezaken wordt het bestuur bijgestaan door Wim te Winkel.