Volgende stappen in plan voor opfrisbeurt van Markt 17

In mei is tijdens een avond samen met bezoekers en vrijwilligers nagedacht over mogelijkheden voor een opfrisbeurt van de inrichting van Markt 17. De verschillende punten waarover ideeën bestaan ter verbetering zijn daarbij in kaart gebracht. Vervolgens is ook met elkaar bepaald waar de prioriteit zou moeten komen te liggen.

004 (2)Beheerder Connie van der Lei heeft samen met Lucy Pijnenburg uit het bestuur inmiddels enkele volgende stappen gezet. De punten uit de wensenlijst zijn logisch gebundeld en zij hebben vervolgens met enkele interieuradviseurs gesproken. Eén van deze adviseurs werkt de lijst verder uit in een plan met enkele losse onderdelen, waarbij goed zicht wordt verkregen op de kosten.

Boekhoudkundig heeft de penningmeester door de jaren heen wel wat geld gereserveerd om wat aanpassingen in het interieur te kunnen doen, maar dat budget is natuurlijk niet onuitputtelijk. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden. Markt 17 maakt bovendien gebruik van een gehuurd pand. Als de plannen over het opfrissen van het interieur wat concreter zijn zal het bestuur deze dan ook doorspreken met het college van kerkrentmeesters die vanuit de Protestantse Gemeente hiervoor het aanspreekpunt zijn.