Workshop ‘Grenzen stellen in vrijwilligerswerk’

Markt 17 besteedt zelf regelmatig aandacht aan het trainen en toerusten van vrijwilligers, maar soms bieden zich ook elders goede mogelijkheden aan. Het vrijwilligerscentrum Wageningen biedt op donderdag 15 februari en 8 maart en workshop in 2 delen aan ‘Grenzen stellen in vrijwilligerswerk’.

vc003Grenzen stellen in je vrijwilligerswerk is belangrijk. Maar waarom eigenlijk? En wat is dat, een grens? Welke rol spelen persoonlijke grenzen? In het eerste deel gaat het om grenzen stellen in het algemeen, persoonlijke grenzen en grenzen aan het vrijwilligerswerk. Ook wordt de vraag beantwoord waarom hebben en hanteren van grenzen zo belangrijk is. In het tweede deel worden eigen ervaringen met grenzen besproken en gaan deelnemers actief aan de slag. Onder begeleiding van de trainer worden oefeningen gedaan met verschillende manieren van omgaan met grenzen in praktijksituaties.De training is telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur. De eerste avond wordt verzorgd door Diana Blanken en de tweede avond door Lysbeth Beels.

vc001De workshop is uitsluitend bedoeld voor vrijwilligers die actief zijn in Wageningen. Aanmelden kan via het Vrijwilligerscentrum Wageningen tot uiterlijk 7 februari (scholing@vcwageningen.nl / (0317) 214100). Meer informatie is te verkrijgen bij Astrid Zeilstra. Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.