Wisseling van rollen in het bestuur

In het bestuur van inloopcentrum Markt 17 zijn wat rollen gewijzigd. Ad Stolk heeft onlangs de voorzittershamer overgenomen van Arnold Moene. Penningmeester Leo Brozius heeft eind vorig jaar aangegeven dat hij na een periode van ruim 5 jaar graag zou willen terugtreden. Arnold Moene wil de rol van penningmeester van hem overnemen. Om de overdracht soepel te doen verlopen blijft Leo Brozius nog even aan als bestuurslid om Arnold Moene goed in te werken.

bestuurM17

Het bestuur heeft tevens besloten iets minder frequent te vergaderen. Ieder bestuurslid heeft een domein waar hij of zij de eerste verantwoordelijkheid voor draagt, zoals contacten met de coördinator en vrijwilligers, fondswerving en financiën, beheer van het gebouw, contacten binnen WelSaam Wageningen en secretariaat en PR. Vaak kunnen zaken al in klein comité en bijvoorbeeld met betrokken vrijwilligers geregeld worden. In de bestuursvergaderingen blijft daardoor meer ruimte voor de ‘grote lijnen’.