Warme bijdragen voor Markt 17 vanuit Bennekom

ger_en_her.jpg_2De diaconieën van de Protestantse Gemeente Bennekom in wording hebben inloopcentrum Markt 17 als hun diaconaal jaarproject 2018 uitgekozen. Hiervoor zal dit jaar vijf keer worden gecollecteerd. De bestuursleden Anja Hacquebord, Lucie Peijnenburg en Arnold Moene hebben op zondag 25 maart tijdens en na de kerkdiensten in de Ichtuskerk en de Brinkstraatkerk uitgebreid informatie gegeven over Markt 17.

schenkingDoor een inwoonster uit Bennekom is ook een gift van 1.000 euro gedaan aan Markt 17. De vrouw deed de schenking omdat ze een erfenis had ontvangen. De overleden persoon, wonende in een ander deel van Nederland, had in haar leven altijd veel aandacht gegeven aan minder bedeelden, zowel in haar werk als daarbuiten. Daarom zocht de Bennekomse vrouw voor de gift uit de erfenis een bestemming in haar eigen regio die paste bij de levensinvulling van de overledene. Ze koos voor het Wageningse inloopcentrum Markt 17.

Bestuur, bezoekers, vrijwilligers en coördinator Jaap de Graaff zijn vanzelfsprekend enorm blij met deze bijdragen uit Bennekom.