Waarde van inloopcentra is landelijk zichtbaar

Verdeeld over heel Nederland zijn er veel vergelijkbare initiatieven als het Wageningse inloopcentrum Markt 17. Zij worden ondersteund door het Netwerk DAK. Coördinator Jaap de Graaff van Markt 17 heeft regelmatig contact met collega’s van inloophuizen in de regio. Een paar maal per jaar komt hij samen met de coördinatoren van de inloopcentra in Ede, Veenendaal, Tiel, Culemborg en Oosterbeek. Er worden ervaringen uitgewisseld en meestal komt er een specifiek thema aan de orde. De onderwerpen die aan de orde komen kunnen ook zijn ingebracht door het Netwerk DAK, het landelijk opererende platform van inloophuizen.

banner_dak

Eind 2018 waren 108 organisaties aangesloten bij dit netwerk. Algemeen kun je zeggen dat inloophuizen, van onderop bouwen aan een samenleving waarin ieder mens telt, waarin ieders kwaliteiten gewaardeerd worden, ook van degenen die maatschappelijk niet mee tellen, schrijft het bestuur van de stichting Netwerk DAK in het jaarverslag over 2018. Terugkijkend is 2018 het jaar waarin de erkenning van het werk van inloophuizen steeds duidelijker werd. De inloopcentra bouwen aan een omgeving waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar ontmoeten en een verbinding aangaan. De inzet is enorm..

Ook in Wageningen zijn er dit soort ervaringen. Markt 17 is inmiddels sterk ingebed in de Wageningse samenleving. Het bestuur en de coördinator beschrijven tal van bijzondere ontmoetingen en activiteiten in het jaarverslag van Markt 17 over 2018. Dat jaarverslag verschijnt op de website van het inloopcentrum zodra na de accountant ook de kascontrolecommissie de jaarcijfers over 2018 akkoord heeft bevonden..