Vrijwilligers gevraagd

Van het team van vrijwilligers die als gastvrouw of gastheer actief waren voor de coronaperiode is niet iedereen voor Markt 17 beschikbaar gebleven. Sommigen hebben een andere invulling voor hun beschikbare vrije tijd gekozen. Coördinator Jantine Bastiani is daarom weer op zoek naar uitbreiding van het beschikbare vrijwilligersteam.”

“Er zijn diverse vrijwilligers die al vele jaren actief zijn in Markt 17. Zij ervaren het als een prettige plek en een mooi initiatief om zich voor in te zetten. Dat gold bijvoorbeeld ook voor Gelies van der Sman die onlangs afscheid nam. Ze was jaren gastvrouw op de vrijdagmiddag en verzorgde ook een periode de was voor Markt 17. Het komt overigens ook voor dat mensen nadat ze enkele diensten hebben meegedraaid tot de conclusie komen dat het hen niet zo ligt. Dat kan natuurlijk. Je krijgt de ruimte om dat te ontdekken en je kunt zelf bepalen hoe frequent je ingeroosterd wordt.”

“We hebben met name extra gastvrouwen en gastheren nodig en ook kunnen er wel wat kookvrijwilligers bij. Verder zouden we erg geholpen zijn met iemand die het leuk vindt het groen op de binnenplaats te onderhouden. Elders op de website staat kort samengevat wat de vrijwilligersfunctie inhoudt”, zegt coördinator Jantine Bastiani. “Maar je mag natuurlijk ook contact met me opnemen (info@inloopcentrumwageningen.nl of 06-18587206) om er meer over te horen of daarvoor een keer naar Markt 17 komen.”