Vrijdag 22 april: We vieren 10 jaar Markt 17

Vrijdagmiddag 22 april staat Markt 17 niet alleen in het teken van het afscheid van coördinator Jaap de Graaff en het welkom aan Jantine van Dijk als nieuwe coördinator. Er wordt die middag ook gevierd dat Markt 17 al 10 jaar bestaat. Eigenlijk viel die datum in december 2021, maar op dat moment lieten de coronamaatregelen niet toe om daar feestelijk bij stil te staan. Een officiële openingsplechtigheid, door de wethouder destijds, Stella Efdé, vond overigens wel 10 jaar geleden plaats op 21 april 2012.

“Iedereen is welkom in Markt 17. Maar het inloopcentrum is echt geslaagd in zijn opzet wanneer ook kwetsbare mensen, die door welke omstandigheden dan ook wat geïsoleerd zijn geraakt, de weg naar het inloophuis weten te vinden. Niet voor een vorm van zorg of hulpverlening. Het draait bij het inloopcentrum louter om het bieden van gastvrijheid en ruimte tot contact”, zo gaven de initiatiefnemers van het inloopcentrum bij het ontvouwen van hun plannen in 2011 aan.

De loop naar Markt 17 zat er vrijwel direct na de start goed in. Diverse mensen die in eerste instantie als bezoeker kwamen, gingen er na enige tijd als vrijwilliger aan de slag. Er kwamen vriendschappen tot stand. De maaltijden bleken belangrijk in de ontmoeting. ‘Markt 17 kent een bijzondere sfeer, waarin acceptatie, gelijkwaardigheid en wederkerigheid geen loze kreten zijn, maar actief worden ervaren. Hierin is de werking van de presentiebenadering goed te herkennen.’ Dat schreef de projectgroep ‘Verhalen vertellen iets’ die in 2016 onderzoek deed in Markt 17 en daarbij veel mensen interviewde.

In 2017 is de gemeente Wageningen met inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan om te zoeken naar creatieve oplossingen voor allerlei vormen van welzijnswerk in Wageningen. Het bestuur van Markt 17 heeft daar ook actief aan meegedaan. Samen met een groot aantal andere Wageningse partijen heeft Markt 17 het samenwerkingsverband ‘WelSaam’ opgericht. WelSaam stelde een nieuw uitvoeringsplan op dat door de gemeente werd goedgekeurd. De afspraken die werden gemaakt, bieden een stevige basis voor de continuïteit van het inloopcentrum.

De jaren 2020 en 2021 waren lastig vanwege de coronamaatregelen. Ontmoeting moest met het oog op de volksgezondheid gedurende lange periodes worden beperkt en ontmoedigd. De periode werd aangegrepen om de inrichting van Markt 17 een flinke opfrisbeurt te geven. Recent werd ook de binnenplaats bij het inloopcentrum opgeknapt. Nu ook alle beperkingen vanwege corona zijn komen te vervallen, kan Markt 17 weer helemaal de plek bieden zoals wordt beoogd. Dat mag best gevierd worden. En dat gaat gebeuren op vrijdag 22 april. Van 15.00 uur tot 19.00 uur. U bent van harte welkom om daar ook bij te zijn.