Vrijdag 22 april: Laatste werkdag van Jaap in Markt 17

Op vrijdag 22 april neemt Jaap de Graaff officieel afscheid als coördinator van het inloopcentrum Markt 17. Hij heeft enige tijd geleden bij het bestuur aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werk in het inloopcentrum, om van zijn pensioen te gaan genieten.

Jaap kwam al in dienst op 15 augustus 2011, circa 4 maanden voorafgaande aan de officieuze opening van Markt 17 op 17 december 2011. In die eerste maanden sprak hij met alle vrijwilligers, die zich op voorhand hadden aangemeld en startte hij met het kennismaken met het maatschappelijk en kerkelijk netwerk in Wageningen.

In ruim 10 jaar is Markt 17 uitgegroeid tot de laagdrempelige ontmoetingsplek die bij de start werd beoogd. Veel mensen komen er graag komen en vrijwilligers zijn er met veel enthousiasme actief. Zonder de coördinerende rol van Jaap de Graaff had dat niet tot stand kunnen komen.

“Het zal wennen zijn, als ik Jaap hier niet meer tref”, zegt een regelmatige bezoeker van Markt 17. “Ik heb in de vele gesprekken met hem mijn hele ziel en zaligheid aan hem blootgelegd. Het was vertrouwd. Er was altijd een luisterend oor.”

Het is een veelzeggende opmerking. Jaap waakte niet alleen voor de algehele sfeer in het inloopcentrum, maar had ook aandacht voor iedere individuele bezoeker. Dat kwam misschien nog wel het duidelijkst tot uiting in de coronaperiode in de weken dat Jaap slechts één persoon tegelijk mocht ontvangen. Daar werden veelvuldig afspraken voor gemaakt.

“De coronaperiode was een lastige tijd. Het was telkens zoeken naar alternatieve mogelijkheden om te blijven doen waarvoor Markt 17 is opgezet; namelijk een ontmoetingsplek bieden. Anderzijds vroeg de coronapandemie er in diverse periodes om ontmoetingen juist te ontmoedigen… Een onmogelijke tegenstelling eigenlijk.”

Het is fijn dat Jaap zijn werkzame periode bij Markt 17 af kan sluiten onder omstandigheden zonder beperkingen vanwege de pandemie. Zonder mondkapjes en anderhalvemeterrichtlijn en met de mogelijkheden om weer drie keer per week maaltijden aan te bieden, in een opgefriste ruimte met een opgeknapt terras. Omstandigheden waaronder de nieuwe coördinator Jantine van Dijk met veel enthousiasme aan de slag kan.

Op zijn laatste werkdag op vrijdag 22 april willen we Jaap graag op een passende manier bedanken voor wat hij met zijn inzet voor het inloopcentrum heeft betekend. Dat gebeurt tussen 15.00 uur en 19.00 uur in Markt 17. U bent van harte welkom om daarbij te zijn.