Verhalen vertellen iets

Het inloopcentrum Markt 17 in Wageningen, met haar specifieke kenmerken, heeft, sinds haar start in 2011, in het leven van bezoekers en vrijwilligers betekenis gehad. In het onderzoeksproject ‘Verhalen vertellen iets’ is geprobeerd zicht te krijgen op de waarde die Markt 17 heeft voor bezoekers en vrijwilligers, op basis van wat zij als meest opmerkelijke ervaringen met het inloopcentrum wilden vertellen. Het doel was vervolgens ook vast te stellen in welke mate Markt 17 voldoet aan de eigen doelstellingen en intenties gebaseerd op de Presentietheorie en bijdraagt aan actuele maatschappelijke beleidsdoelen, zoals bijvoorbeeld verwoord in het Beleidskader Samen Wageningen van de gemeente Wageningen. Maar ook omgekeerd is gepoogd de beleidsdoelen te toetsen aan wat gasten en vrijwilligers het meest belangrijk vinden. De verkregen resultaten zijn vastgelegd in het rapport ‘Verhalen vertellen iets’ en zijn gedeeld met andere inloopcentra en vergelijkbare initiatieven.