Thematische cursusbijeenkomsten Presentiebenadering

presentieboekWanneer mensen als vrijwilliger aan de slag gaan in het inloopcentrum is het belangrijk dat zij vertrouwd raken met de Presentiebenadering, waar binnen Markt 17 voor is gekozen. Daar worden met enige regelmaat cursussen voor opgezet. Om de Presentiebenadering volledig te kunnen behandelen zijn eigenlijk een aantal cursusdagen nodig. Praktisch blijkt dat vrij lastig te organiseren. Daarom heeft het bestuur er voor gekozen om relatief korte cursusbijeenkomsten van maximaal 2 uur op wisselende dagdelen te plannen, waarbij de focus ligt op één aspect van de Presentiebenadering.

Op woensdag 21 november verzorgde Anja Hacquebord de training ‘Aansluiten bij de ander’. Zij is bestuurslid voor Markt 17, maar ook opgeleid als trainer ‘Presentie’. De volgende korte training is gepland op dinsdagavond 29 januari. Het exacte aanvangstijdstip en het thema wordt binnenkort bekendgemaakt.