Overleg met vrijwilligers

Coördinator Jantine Bastiani heeft de afgelopen tijd enkele overlegbijeenkomsten georganiseerd met verschillende groepen vrijwilligers. De gastheren en gastvrouwen kwamen samen en er was een tweede overleg voor de kookvrijwilligers en de afwashulpen in Markt 17. Hoe bevalt het? Waar komt je motivatie vandaan? Er is ook met elkaar gesproken over de dagelijkse gang van zaken in het inloopcentrum.Wat gaat er goed? Waar kunnen er nog punten op de i worden gezet?

Het ging bijvoorbeeld over verbetering van de afvalscheiding. Met pictogrammen op de verschillende vuilnisbakken wordt nog eens extra verduidelijkt welk afval in welke bak hoort. Ook de routines voor het dagelijks legen van vuilnisbakken zullen worden aangescherpt.

In het andere overleg werd gesproken over de taakverdeling tussen gastheren en -vrouwen in het middag- en avondteam en de betalingen van consumpties. Is het wenselijk dat de coördinator altijd aanwezig is wanneer het inloopcentrum open is? En hoe kan Markt 17 nieuwe bezoekers trekken? Zijn dan andere openingstijden te overwegen? Kan het organiseren van activiteiten daar wellicht wat aan bijdragen? Hoe kunnen we aan extra PR doen?

Er kwamen verschillende praktische suggesties naar voren, waarvan er een aantal verder worden uitgewerkt. Bovendien is het goed om in een overleg van elkaar te horen hoe het met elkaar samenwerken en optrekken wordt ervaren. Het plan van Jantine is om met enige regelmaat dit soort vrijwilligersoverleg te gaan inplannen.