Nieuw wmo-beleid ‘Samen Wageningen’ en inloopcentrum Markt 17

samenwageningen1

SamenWageningen is een co-creatietraject van de gemeente Wageningen, met brede horizontale samenwerking tussen organisaties, inwoners, ondernemers en de gemeente.

SamenWageningen streeft ernaar per 1 januari 2018 het nieuwe wmo-beleid rond zorg en ondersteuning, preventieve hulp en welzijn, zo goed mogelijk in te vullen. Uitgebreide informatie over het beleidskader Samen Wageningen is te vinden op de website van de gemeente Wageningen.

Het wmo-domein van de gemeente Wageningen is binnen Samen Wageningen opgedeeld in vier nieuwe clusters:

  1. Ontmoeten en meedoen
  2. Informeren, uitwisselen en signaleren
  3. Vraaggerichte zorg en ondersteuning
  4. Meedoen en initiatieven

In de afgelopen maanden hebben heel veel organisaties samengewerkt aan gezamenlijke uitvoeringsplannen per cluster, om het voorgenomen beleid zo goed mogelijk invulling te geven. Geen eenvoudig traject, gegeven de ambitieuze wmo-beleidsdoelstellingen van de gemeente in combinatie met de beperkte financiële ruimte voor realisatie én de vele betrokken partijen in elk samenwerkingsverband (meer dan 30 partijen per cluster).

samenwageningen2

Vanuit Markt 17 werkten we vanaf februari 2016 actief samen met andere partijen in de samenwerkingsverbanden, aan de uitvoeringsplannen van cluster 1 en van cluster 4. Deze uitvoeringsplannen zijn inmiddels geschreven en ingediend bij de Beoordelingscommissie van Samen Wageningen, waarin ook bewoners van Wageningen deelnemen.

Uiterlijk september 2017 volgt na de beoordelingsfase het besluit vanuit het college van burgemeester en wethouders over de uitvoeringsplannen. Na het besluit kan gestart worden met de voorbereiding van de implementatie van het nieuwe wmo-beleid Samen Wageningen, dat vervolgens 1 januari 2018 ingaat.