Met een tafelkleed van Netwerk DAK ‘de hei’ op

Het bestuur van Markt 17 komt samen met coördinator Jaap de Graaff een keer of 10 per jaar bij elkaar om te vergaderen. Vaak staan er dan veel operationele zaken op de agenda die op korte termijn geregeld moeten worden. Er rest dan meestal niet veel tijd om met elkaar wat langer terug en vooruit te kijken. Om daar wat extra tijd voor te kunnen nemen kwam het bestuur op een zaterdag in september een keer extra bijeen. Het heette een ‘heidag’ te zijn maar het bestuur kwam gewoon bijeen in Markt 17. Als gast was Helma Hurkens aanwezig. Zij is als coördinator verbonden aan Netwerk DAK, de landelijke organisatie die meer dan 100 inloophuizen in Nederland ondersteunt.

bestuurM17

Het bestuur van Markt 17 met van links naar rechts Arnold Moene, Cilia Reerink, Ad Stolk, Leo Brozius, Anja Hacqebord en Lucie Peijnenburg

Als inleiding gaf Lucie Peijnenburg een samenvatting van de lezing ‘Naar een herbergzame samenleving’ die prof. dr. Andries Baart hield op 22 augustus van dit jaar toen Koningin Maxima een bezoek bracht aan een inloophuis in Delft. Andries Baart is de geestelijk vader van de presentietheorie en -benadering die ook de basis vormt voor Markt 17. In zijn inleiding in Delft stipte hij een aantal kwesties aan die in veel inloophuizen spelen en die een groot beroep doen op het vermogen te balanceren tussen twee uitersten. Het verhaal van Baart waarvan een samenvatting te vinden is op de website van Netwerk Dak bevat veel herkenbaars, ook voor het Wageningse inloopcentrum.

Voor het tweede deel van de Heidag werd het tafelkleed gebruikt dat Helma Hurkens had meegebracht. Ze nodigde de aanwezigen uit een route te volgen die op het tafelkleed werd aangegeven. In eerste instantie werd iedereen gevraagd om terug te kijken. Met welk doel is Markt 17 ooit opgezet en hoe ben je er persoonlijk bij betrokken geraakt? Daarna ging het over het heden. Waar staan we nu? Welke dingen gaan goed? Wat zijn punten van zorg? Allen werden uitgedaagd dit voor zichzelf kernachtig op te schrijven en vervolgens kort toe te lichten. Vervolgens werd vooruit gekeken. Hoe ziet Markt 17 er naar jouw ideaalbeeld uit in 2020?

In het laatste deel van de Heidag werd gepoogd een rangorde aan te brengen in de aangedragen punten en een vertaling te maken naar concrete doelen voor de komende tijd. Er werd een belangrijke eerste aanzet in gegeven, maar dat proces is nog niet afgerond. De komende maanden zal dat binnen het bestuur nader worden uitgewerkt.