Meer mogelijkheden, meer verantwoordelijkheid, meer inzet van betaalde krachten

Met ingang van 2018 is er veel veranderd in het welzijnswerk in Wageningen. Een aantal organisaties, waaronder Markt 17 werken samen in de nieuwe organisatie WelSaam. Voor Markt 17 betekent dit dat er meer mogelijkheden ontstaan maar dat zal ook gepaard gaan met extra verantwoordelijkheden. Er zijn afspraken gemaakt om de hulp en ondersteuning die wordt geboden nog meer op elkaar af te stemmen. Ook gaan de partijen vaker gebruik maken van elkaars locaties. Er zijn ideeën om buurtpunten in te richten, waar jong en oud binnen kunnen lopen. Ook Markt 17 vormt zo’n buurtpunt.

_MG_8094 kopieVeel moet nog ontwikkeld worden, bijvoorbeeld over hoe de samenwerking binnen WelSaam exact gaat lopen. Het gebruik van elkaars gebouwen moet natuurlijk zorgvuldig gebeuren. Voor dit extra werk krijgt Markt 17 wel een passende vergoeding van de gemeente.  Daarom heeft het bestuur van het inloopcentrum besloten om Connie van der Lei voor 4 uur per week in dienst te nemen bij Markt 17. Zij gaat het gebouwbeheer met alles wat daar extra bij komt, in goede banen leiden.

Vanaf 1 april zal Connie van der Lei regelmatig in Markt 17 aanwezig zijn. De maand april gaat ze gebruiken om, in overleg met bestuur en coördinator Jaap de Graaff, een precieze invulling te geven aan haar taak. Ze zal zich aan bezoekers en vrijwilligers voorstellen wanneer ze in Markt 17 aanwezig is. Naast de aanstelling van Connie van der Lei wordt de aanstelling van coördinator Jaap de Graaff uitgebreid van 18 naar 22 uur per week.