Markt 17 in het nieuws

In het nummer van augustus 2012 van het vakblad Diakonia wordt uitgebreid aandacht geschonken aan Markt 17. Het geeft een leuk beeld van het inloopcentrum. Je kunt het stuk hier volledig nalezen.

Inloopcentrum Markt 17 haalde de afgelopen tijd ook regelmatig de regionale pers:

Lahkim exposeert in Markt 17  (De Veluwepost  5 april 2013)

WAGENINGEN – De Wageningse kunstenaar Mohammed Lahkim exposeert met schilderijen in het inloopcentrum Markt 17. Tot 12 mei is daar werk van hem te zien. Mohammed verhuisde zeven jaar geleden van Enschede naar Wageningen. Anderhalf jaar geleden begon hij met schilderen. Hij volgt schilderlessen in het atelier van Thea Vos. Hier maakte hij zich verschillende technieken eigen. Het werk van Mohammed Lahkim ontstaat vanuit zijn fantasie, waarbij hij kiest voor een abstracte weergave in expressionistische kleuren. Invloeden van zijn Marokkaanse achtergrond komen ook terug in zijn schilderijen. De expositie van Mohammed Lahkim is te bekijken op de openingsdagen van Markt 17, dinsdag, woensdag, vrijdag tussen 15.00 en 21.00 uur en op zondag van 15.00 tot 18.00 uur.

Delegatie Duitse partnerstad bezoekt Markt 17 (Veluwe Post, 23 november 2012)

Een delegatie van de Duitse partnerstad Mörfelden-Walldorf bracht 15 en 16 november een bezoek aan Wageningen. Het thema daarbij vormde het beleid op hetgebied  maatschappelijke ondersteuning in de beide gemeenten. Zo werd er onder andere gesproken over het jeugdbeleid, ouderenbeleid, beleid voor mensen met een beperking en vrijwilligerswerk. In dat kader werd op vrijdagochtend 16 november ook een bezoek aan het inloopcentrum Markt 17 gebracht. De groep, met onder andere burgemeester Becker van Mörfelden-Walldorf, liet zich bij een kop koffie informeren over de opzet van het concept. Na het welkom door bestuurslid Carla Kool, gaf één van de vrijwilligers, Hans Pasveer, een korte presentatie. Hij vertelde over de voorgeschiedenis van Markt 17 en in het bijzonder over de presentiebenadering die de basis voor het inloopcentrum vormt.
De gemeente Wageningen zet bij het beleid voor maatschappelijke ondersteuning sterk in op samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en ziet daarbij voor verschillende beleidsdomeinen ook een rol voor Markt 17. Vanuit Mörfelden-Walldorf wordt met interesse naar de Wageningse aanpak gekeken. Wat kost het? en hoe meet je het resultaat van je inspanningen, werd aan de gasten gevraagd. Carla Kool vertelde over de opbouw van de begroting en de contacten die er vanuit het inloopcentrum zijn met diverse organisaties. “Door het totaal van signalen met elkaar te delen, worden ontwikkelingen zichtbaar. Daarbij wordt de waarde van hetgeen Markt 17 biedt inmiddels duidelijk onderkend.”

—————————————————

Feestelijke onthulling zonnepanelen op Markt 17  (Hoog en Laag, 31 oktober 2012)

Op het dak van inloopcentrum Markt 17 wordt sinds kort zonne-energie met 24 zonnepanelen opgevangen en omgezet tot elektriciteit. Met enige feestelijkheid werd zaterdag door betrokkenen met ballonnen, die de zon zochten, dit novum luister bijgezet.

Hans Blonk voerde als eerste als voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Wageningen het woord. “De opdracht tot zorg beperkt zich niet tot individuen, maar heeft betrekking op de gehele schepping. Duurzaamheid is ook voor de kerk als dienende gemeenschap een verantwoordelijkheid”, meent Blonk.

Ronald van Dokkum heeft vanuit de Beraadsgroep Diaconaal en Apostolaat de technische begeleiding gedaan. Hij zag de inzet als voortvloeiend uit het conciliair proces van de tachtiger jaren: vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Van Dokkum: “Op die weg is het vooral belangrijk op overtuigende manier te communiceren met alle betrokkenen. De kerk kan zo een stimulerende rol spelen.”

Wethouder Lex Hoefsloot stak zijn vreugde over de plaatsing van zonnepanelen op een gemeentelijk monument niet onder stoelen of banken. “Een monument wordt behouden om zijn (cultuur)historische en bouwkundige betekenis, maar het heeft ook zijn rol in de samenleving van heden en toekomst. Het wordt niet in zijn functie in het verleden bevroren. Een monument kan dus zeker ook moderne functies krijgen, mits het goed past”, aldus Hoefsloot. Hij verwachtte en hoopte dat deze doorbraak positieve effecten zal hebben en zal prikkelen tot navolging.

Met genoegen namen de deelnemers buiten op het Raadhuisplein een kijkje op het geheel en deelden de mening dat de plaatsing heel mooi past in de omgeving en dat gezien de zuidelijke helling een flinke energieopbrengst is te verwachten. De 24 panelen leveren naar schatting een totaal vermogen van 5520 Wp, dat omgerekend een opbrengst van ruim 4400 kWh per jaar betekent.

———————————-

Schilderijen Nel Kingma in Markt 17 Wageningen  (Hoog en Laag, 11 juli 2012)

Het Wageningse inloopcentrum Markt 17 wordt ook doorlopend als expositieruimte benut. Momenteel hangen in Markt 17 schilderijen van Nel Kingma.

Zij is als vrijwilligster actief in Markt 17. Voor haar was de aanleiding om te gaan schilderen achteraf gezien een onderdeel van de lichamelijke revalidatie van een hersentumoroperatie die zij 17 jaar geleden onderging. Sindsdien heeft zij diverse cursussen gevolgd en al veel schilderijen gemaakt. Nel Kingma schildert vooral intuïtief. De schilderijen in Markt 17 drukken iets uit van haar levensweg die zich kenmerkt door beweging. Dat komt onder meer tot uitdrukking in een schilderij met zeegezichten. Een doek met klaprozen duidt op belangrijke kruispunten in het leven. Een derde werk met mensfiguren symboliseert het onderweg zijn en de verbindende ontmoetingen in het leven.
De schilderijen zijn te bekijken op de dagen dat het inloopcentrum geopend is. Ook in de zomermaanden kunnen bezoekers zoals gebruikelijk op dinsdag, woensdag, vrijdag en op zondagmiddag in Markt 17 terecht. Op dinsdag, woensdag en vrijdag wordt er tevens gezamenlijk gegeten. Iedereen mag aanschuiven mits je het daags van tevoren even meldt via 0317-351979 of info@inloopcentrumwageningen.nl.

————————————-

Fototentoonstelling in Markt 17  (Hoog en Laag, 9 mei 2012)

WAGENINGEN – Het Wageningse inloopcentrum Markt 17 wordt ook doorlopend als expositieruimte benut. Vanaf 1 mei hangen er in Markt 17 foto’s van Marijke van der Giessen. Zij is lid van de Camera Club Wageningen en maakt prachtige foto’s van landschappen en natuurdetails.

De fotografe is gefascineerd door spiegeling en water, zoekt naar bijzondere combinaties van licht en kleur. Ook experimenteert ze veel met beweging. De meeste foto’s maakt zij rond haar woonplaats Wageningen. Het thema van haar fototentoonstelling in Markt 17 is: ‘Water in de Bijbel’. Voor de expositie vormen Bijbelteksten de basis voor haar fotokeuze. Water kent vele gedaantes. Van dauwdruppel tot woeste zee, van ijs tot nevel.

De tentoonstelling is te bekijken op de openingsdagen van Markt 17, dinsdag, woensdag, vrijdag tussen 15.00 en 21.00 uur en op zondag van 15.00 tot 18.00 uur.

———————————-

Foto’s in Markt 17   (Veluwepost, 10 mei 2012)

WAGENINGEN – Het Wageningse inloopcentrum Markt 17 wordt ook doorlopend als expositieruimte benut. De eerste maanden na de opening waren er schilderijen te zien van de Wageningse kunstenares Elisabeth Speijer. Daarna werden er kunstwerken getoond uit het project ‘Grijs is kleurrijk’. Nu zijn er foto’s te zien van Marijke van der Giessen. Zij is lid van de Camera Club Wageningen en maakt foto’s van landschappen en natuurdetails. De fotografe is gefascineerd door spiegeling en water, zoekt naar bijzondere combinaties van licht en kleur. Ook experimenteert ze veel met beweging.

——————————–

‘Markt 17 past in een warm en sociaal Wageningen’
(Hoog en Laag, 24 april 2012)

WAGENINGEN – ,,Wageningen is een gemeente met een warm sociaal hart en het inloopcentrum Markt 17 past daar uitstekend. Vanuit mijn werkkamer in het stadhuis kijk ik er precies op uit en kan ik zien dat al veel mensen de route naar het inloopcentrum hebben gevonden.” Dat zei wethouder Zorg, Welzijn en Sport, Stella Efdé, zaterdag bij de officiële opening van Markt 17.

Het inloopcentrum is een initiatief waarbij acht Wageningse kerken en geloofgemeenschap samenwerken. Zij hebben er een plek ingericht waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op adem kunnen komen. Aandacht en gastvrijheid staan centraal. Mensen kunnen er terecht voor een kop koffie of thee en om samen met anderen een warme maaltijd te gebruiken.

Markt 17 is gevestigd in het dienstgebouw van de Protestantse gemeente in Wageningen. ,,We geven het gebouw weer terug aan de gemeenschap”, stelde Willemijn Lammers, voorzitter van de stichting die het inloopcentrum samen met coördinator Jaap de Graaff en een grote groep vrijwilligers runt. ,,De kerken hadden in het verleden een centrale positie in de samenleving en voorzagen in het verleden ook in tal van maatschappelijke voorzieningen. Dit gebouw werd ooit als postkantoor gebruikt, maar ook als rechtbank.”

Lammers ging in op de ontstaansgeschiedenis van het inloopcentrum. Zij prees het enthousiasme dat de initiatiefnemers ervoeren bij elke stap in de realisatie van de plannen. Van kerkbesturen, van ondersteunende fondsen, van bedrijven, maatschappelijke organisaties, de gemeente en van de grote groep van vrijwilligers.

Heleen Haasdijk begeleidde als gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk Nederland het Wageningse initiatief en is nu nog als vrijwilligster bij Markt 17 betrokken. Zij sprak over de ‘presentiebenadering’ waar in Markt 17 voor wordt gekozen. ,,Het gaat in het inloopcentrum om aanwezig zijn voor de ander, veel meer dan het oplossen van problemen. De wil de ander tot zijn of haar recht te laten komen en niemand af te schrijven.”

Na de inleiders en de officiële openingshandeling was er gelegenheid voor een hapje en een drankje. Dagvoorzitter Sander Schot liet nog diverse betrokkenen aan het woord om te vertellen over hun motivatie om zich sterk te maken voor Markt 17. Het Wageningse inloopcentrum is al enkele maanden in gebruik en is geopend op zondagmiddag en op dinsdag, woensdag en vrijdag van drie tot negen uur. Op woensdag en vrijdag wordt door vrijwilligers gekookt en vanaf 1 mei gebeurt dat ook op dinsdag.

——————————-

Plek van ontmoeting in hartje Wageningen (Veluwe Post 23 april 2012)

Aan Markt 17 werd zaterdagmiddag officieel het Inloopcentrum geopend door wethouder Stella Efdé van Zorg en Welzijn. De Stichting Wageningen Diaconaal Centrum heeft al enkele maanden ‘praktijkervaring’ kunnen opdoen.

“Het is een plek van ontmoeting in het hartje van Wageningen”, zei Wim te Winkel namens Stichting Wageningen Diagonaal Centrum. “Het inloopcentrum wordt al goed bezocht en ook de gezamenlijke maaltijden, die door de vrijwilligers worden opgediend, voorzien in een behoefte. Er zijn veel vrijwilligers bij dit initiatief betrokken vanuit de kerken, maatschappelijke organisaties en de burgerij.”

Voorzitter Willemijn Lammers vertelde over de ontstaansgeschiedenis van de ontmoetingsplek aan Markt 17. “Velen weten niet dat de benedenverdieping eigenlijk een kerkgebouw is”, begon ze. “Het werd door veel Wageningers een beetje als een rare en onbestemde plek beschouwd. Toch is het een monumentaal kerkgebouw waar in het verleden veel sociale functies zijn opgestart. De laatste tijd werd het gebouw te weinig gebruikt. We wilden er iets mee doen en het teruggeven aan de stad. We gingen met kerken en organisaties, waaronder welzijnsorganisatie Solidez, in gesprek over een goede bestemming.” In totaal doen er acht kerken en een groot aantal vrijwilligers uit diverse kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties mee aan het inloophuis. Iedereen is er welkom in het diaconaal centrum, ook niet kerkelijke mensen, om andere mensen te ontmoeten. Diaconaal is een verzamelnaam voor kerkelijke initiatieven, zonder voorwaarden vooraf. Het gaat om gastvrijheid.

Wethouder Stella Efdé verrichtte de officiële opening. “Wageningen staat nationaal en internationaal op de kaart, maar we willen als Wageningen ook op de kaart staan vanwege ons sociale hart”, zei de welzijnswethouder. “Op deze ontmoetingsplek bundelen zich diverse sociale krachten om dit ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Het Wagenings college van B&W is enthousiast over dit initiatief en ondersteunt het van harte. Want we willen in Wageningen veel aandacht besteden aan ‘ontmoeten’. We hebben veel kwetsbare burgers, maar velen van ons kennen ze niet en weten niet altijd wie ze zijn. Op deze plek kunnen in dit inloopcentrum zwakkere mensen in ontmoeting en in contact komen met de sterkere burgers. Zo kunnen we elkaar helpen.” Het inloopcentrum tegenover het bordes van het stadhuis is open op dinsdag, woensdag, vrijdag en zondag. Vrijwilligers verzorgen op sommige dagen gezamenlijke maaltijden, waarvoor mensen zich vooraf kunnen aanmelden.

———————————–

Uitreiking kerstpakketten Vluchteling Onder Dak in Wageningen (Hoog en Laag, 28 december 2011)

Het was gezellig afgelopen vrijdagmiddag in het Wageningse Inloophuis. Geheel volgens traditie reikte burgemeester Geert van Rumund een twintigtal kerstpakketten uit aan asielzoekers die in Wageningen verblijven. ,,Wij vinden het belangrijk om aandacht te blijven geven aan onze kwetsbare burgers”, lichtte Van Rumund toe.
De deuren van het Inloophuis stonden een uur lang open voor de in Wageningen verblijvende asielzoekers. Stichting Vluchteling Onder Dak (VOD) verzorgde de coördinatie van het geheel. Tevreden keek Adriaan Bosker van VOD toe hoe de betrokken mensen het huis binnendruppelden. ,,Wij vinden dit altijd weer een mooi moment. Bovendien zijn het prachtige pakketten samengesteld door mensen van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Bennekom en het Rode Kruis afdeling Renkum-Wageningen. Verder geven andere kerken nog een enveloppe met inhoud. Prachtig dus.” Kortom ook dit jaar waren het weer mooie en praktisch samengestelde pakketten.
De meeste betrokken asielzoekers hebben een verblijfplaats in het Wageningse. Makkelijk hebben ze het natuurlijk niet altijd. ,,Veel mensen weten niet dat deze stad een van de weinige (17) gemeentes is, die überhaupt vluchtelingen in deze vaak moeilijke omstandigheid ondersteunt”, legt Bosker van VOD nog uit.  Na een kop koffie of thee en een gezellig gesprek tussen alle aanwezigen is het dan zover. Burgemeester Geert van Rumund reikt samen met Lous van Vloten-Doting van het Rode Kruis afdeling Renkum-Wageningen de kerstpakketten uit. Een mooi moment voor alle betrokken partijen zo vlak voor de kerstdagen.
Vluchteling Onder Dak kan altijd donateurs gebruiken. Kijk voor meer informatie op internet: http://www.vodwageningen.nl.

—————————–

Inloopcentrum Wageningen open (website De Veluwepost, 19 december 2011)

Inloopcentrum Markt 17 ging op zaterdag 17 december voor het eerst open. De verbouwing is half november afgerond en vervolgens is hard gewerkt aan de afwerking en inrichting. Het resultaat is een prachtige ruimte waar coördinator Jaap de Graaff en een enthousiaste en goed voorbereide groep vrijwilligers graag gasten ontvangen. Er komt een officiële opening begin 2012, maar in december gaat Markt 17 al volop in bedrijf. De reguliere openingstijden voor het inloopcentrum zijn dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.00 uur tot 21.00 uur. Ook op zondagmiddag zal Markt 17 een aantal uren geopend zijn.

—————————

Vluchtelingenwerk ook naar Markt in Wageningen (De Gelderlander website, 19 december 2011)

De Wageningse vestiging van Vluchtelingenwerk Midden Gelderland verhuist dinsdag naar het pand aan de Markt 17. Nu is het kantoor van deze organisatie nog gevestigd aan de Vadaring. Vluchtelingenwerk vult de plaats die het Comité 4 en 5 Mei Wageningen achterliet.
Dat verhuisde onlangs naar de voormalige afdeling Burgerzaken van de gemeente aan de Niemeijerstraat. Zaterdag opende in hetzelfde gebouw het inloophuis van zeven samenwerkende kerken. Christ Elsten van Vluchtelingenwerk ziet de samenwerking helemaal zitten, te meer daar vluchtelingen één van de doelgroepen zijn van het inloophuis.

———————-

Inloopcentrum Markt 17 opent deuren ( Hoog en Laag, 17 december 2011)

Het Wageningse inloopcentrum Markt 17 opent zaterdag voor het eerst haar deuren voor belangstellenden en omwonenden.  Markt 17 wordt een ontmoetingsplek in het centrum van Wageningen waar mensen op verschillende momenten in de week terecht kunnen voor een praatje bij een kop koffie of thee. Ook zal er regelmatig worden gekookt. Markt 17 is een initiatief dat actief wordt ondersteund door acht Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen. Het draait bij het inloopcentrum om het bieden van gastvrijheid en ruimte tot contact.
In de afgelopen weken is de verbouwing van het pand afgerond en momenteel wordt hard gewerkt aan de laatste afwerking en de inrichting. Het resultaat is een prachtige ruimte waar de coördinator Jaap de Graaff en een enthousiaste en een goed voorbereide groep vrijwilligers graag gasten ontvangen. Er komt een officiële opening begin 2012, maar in december gaat Markt 17 al in bedrijf.
De reguliere openingstijden voor het inloopcentrum worden dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.00 uur tot 21.00 uur. Ook op zondagmiddag zal Markt 17 op termijn een aantal uren geopend zijn. De eerste openingsdag is echter bewust op een zaterdagmiddag gepland om op een bijzondere manier zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een kijkje in het inloopcentrum te nemen. Op 17 december vanaf 14.00 uur is een ieder welkom voor een kop koffie of thee in het pand aan de Markt 17.

——————————-

Veel belangstelling bij opening inloophuis Wageningen (De Gelderlander website, 17 december 2011)

Het inloophuis van zeven samenwerkende kerken aan de Markt in Wageningen is zaterdagmiddag geopend. Het publiek wist de ruimte onmiddellijk te vinden.
Binnen een nadat de deuren voor het eerst openden, meldden al meer dan honderd belangstellenden om een kijkje te nemen in de grondig verbouwde zaal. Tot voor kort was de ruimte vooral in dienst als vergaderzaal en een plaats voor de kindernevendiensten van de nabijgelegen Grote Kerk.
Vanaf nu is het pand vier keer open voor mensen die behoefte hebben aan een praatje, luisterend oor of gewoon wat gezelligheid. In eerste instantie is het inloophuis bedoeld voor mensen die iets hebben verloren: werk, huis of relatie. Maar ook alle anderen zijn van harte welkom voor een kop koffie of thee, een glaasje fris of een eenvoudige warme maaltijd (dit laatste voorlopig een keer per week).
Het inloophuis wordt gerund door vrijwilligers. De organisatie kan nog wel wat helpende handen gebruiken.

——————————-
Inloopcentrum Markt 17  (De Veluwepost, 16 december 2011)

De benedenverdieping van de Markt 17 werd al jaren weinig gebruikt. In 2008 is het idee ontstaan om er een sociale functie aan te geven. Er werd gedacht aan een inloopcentrum en een aantal studenten heeft vervolgens de behoefte hieraan onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat er wel animo zou zijn voor een plek in Wageningen komt, waar mensen andere mensen kunnen ontmoeten, waar men gewoon kan inlopen, waar aandacht is voor elkaar en waar je wat kan eten of drinken. Zodoende is er een stichting opgericht voor de exploitatie van het centrum en is begonnen met de realisatie ervan. Het centrum wordt grotendeels gerund door vrijwilligers die de afgelopen tijd goed zijn voorbereid op hun taken door middel van cursussen. En nu, bijna drie jaar later, zijn de vrijwilligers en het centrum klaar om voor het eerst de deuren te openen voor nieuwsgierige bezoekers komende zaterdag 17 december. Het eerste wat opvalt bij binnenkomst in het inloopcentrum is de moderne bar met een grote spiegel erachter. Over de plaatsing van de bar is goed nagedacht; de locatie zorgt ervoor dat mensen bij binnenkomst niet meteen in een grote, volle zaal terecht komen, maar eerst rustig aan de bar kunnen gaan zitten. Door de spiegel achter de bar kan de zaal worden bekeken om nog wat beter te kunnen wennen. Op die manier wil de stichting het inloopcentrum zo laagdrempelig mogelijk maken. Verder is de zaal ingericht in warme, rustige kleuren en heeft het een moderne en strakke uitstraling. Een lekkere zithoek is gesitueerd aan het einde van de ruimte, naast de bar.

————————-
Inloop Markt 17  (Stad Wageningen, 14 december 2011)

Zaterdag 17 december opent inloopcentrum Markt 17 voor het eerst de deuren voor belangstellenden en omwonenden. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom voor een kop koffie of thee. Op vertoon van dit bericht is dat bovendien gratis.
Het inloopcentrum is er klaar voor. De laatste dagen zijn er veel laatste klussen geklaard. De stamtafel is neergezet en er wordt een zithoek ingericht. Er kwam een gevulde boekenkast en zelfs een peuterhoekje met een box. “Het is allemaal helemaal in orde, zodat we zaterdag de deuren met een gerust hart kunnen openen”, zegt coördinator Jaap de Graaff. Markt 17 is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor de stad, voor iedereen die even op verhaal wil komen.
“Het inloopcentrum voegt echt iets toe aan de stad, doordat we geen hulpverleners zijn maar aandacht en wederkerigheid bieden. De ene keer ben ik er voor jou en de andere keer ben jij er voor mij. Het is een plek waar je jezelf mag zijn en waar de mensen je naam kennen.” Het inloopcentrum is ontstaan op initiatief van de Wageningse kerken. “Het begon bij de protestante en de katholieke kerk. Daar kwamen al snel andere kerkgemeenschappen bij. Ik heb nog nooit zo’n brede basis meegemaakt voor een inloopcentrum”, zegt Jaap, die al eens eerder een soortgelijk centrum opzette in Almere.
Vanaf 17 december is Markt 17 op dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur en op zondag van 15.00 tot 18.00 uur geopend. Vrijwillige gastvrouwen en -heren bieden aandacht en een luisterend oor. Anderen zorgen voor een warme maaltijd of doen hand- en spandiensten.

—————————

Wageningen krijgt een inloophuis  (De Gelderlander 6 december 2011)

Het inloophuis aan de Markt 17 in Wageningen – dat ook Markt 17 wordt genoemd – gaat zaterdag 17 december voor de eerste keer open. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te nemen.
Het inloophuis is een initiatief van acht Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen. Het draait om gastvrijheid en contact. Iedereen kan er binnenlopen voor een praatje en een kop koffie of thee. Coördinator Jaap de Graaff en vrijwilligers zorgen voor de ontvangst. In het inloophuis wordt regelmatig ook gezamenlijk gekookt en gegeten.
Reguliere openingstijden zijn dinsdag, woensdag en vrijdag van 15.00 tot 21.00uur. De officiële opening volgt begin 2012.

——————–

Wageningen krijgt eindelijk een inloophuis (De Gelderlander, 8 maart 2011)

De Stichting Diaconaal Centrum Wageningen ontvangt een bijdrage van 10.000 euro van het Oranje Fonds. Het geld wordt gebruikt voor de verbouwing van de benedenverdieping van het Dienstencentrum aan de Markt, dat nu een inloophuis gaat worden. Het moet een plek worden waar ontmoeting, aandacht en gastvrjiheid voor mensen centraal staat.
Een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen hadden in 2009 al de wens uitgesproken om in de stad een inloophuis te maken, en binnenkort zal dat gerealiseerd worden. Zij werken nu samen aan de voorbereiding binnen de Stichting. De verbouwing van gaat op korte termijn van start.

————————

Wageningse kerken willen inloophuis (De Gelderlander, 13 april 2009)

De wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Wageningen (PGW) en de rooms-katholieke parochie St. Johannes de Doper Geboorte onderzoeken de mogelijkheid een inloophuis te starten. Het idee ontstond bij de PGW.
Diaconaal consulent Martin Mensink vertelt: “We hebben in ons Dienstgebouw twee verdiepingen. De onderste wordt amper gebruikt. Dat bracht ons op het idee er invulling aan te geven.” Het inloophuis moet een plek zijn waar mensen zomaar even binnen kunnen lopen voor een kop koffie, een gesprek, ontmoeting, een moment van stilte of gebed of voor een gezamenlijke activiteit. Mogelijke locatie is het Dienstgebouw aan de Markt in Wageningen, eigendom van de gezamenlijke protestantse kerken. Inmiddels is een onderzoek gestart om te zien of een inloophuis in een behoefte voorziet en welke activiteiten ontplooid kunnen worden. De onderzoekers zijn Gerard Agterkamp (student aan de Christelijke Hogeschool Ede) en Ria Hoogstad (student aan Windesheim in Zwolle). Zij verrichten het onderzoek in het kader van hun studie. Op 14 mei geven ze een presentatie.
Mensink: “Er wordt nu goed gekeken naar de behoefte die er is aan een inloophuis. Daarvoor willen we inlichtingen van de sociale netwerken in de stad. Het is niet zo dat we de deuren op de bonnefooi opengooien en vervolgens zien hoe het gaat. We willen graag weten wat er in Wageningen speelt op het gebied van hulpverlening. Dan krijgen we ook een beter beeld van de doelgroepen.”
De oriëntatie gebeurt ook op het kerkelijk erf. Gekeken wordt of het Dienstgebouw ook een geschikte locatie is voor kerkelijke activiteiten. Mensink: “Misschien leidt het ertoe dat sommige kerken samen gaan werken.” De diaconaal consulent denkt dat er voldoende vrijwilligers zijn om het inloophuis te laten draaien. “Ik ben in de laatste jaren op bezoek geweest bij zes inloophuizen om me te oriënteren. Ik merkte dat het daar geen probleem was voldoende mensen te vinden” Pastor Hans Lammers van de room-katholieke parochie daarentegen maakt zich wel zorgen over het kunnen vinden van vrijwilligers. “Je kunt als pionier wel leuke plannen bedenken, maar de bezetting blijft een belangrijk punt.”