Leren aansluiten aan iemands leefwereld

Op dinsdag 29 januari verzorgden Anja Hacquebord en Lucie Peijnenburg een instructie voor vrijwilligers in het kader van de Presentiebenadering die binnen Markt 17 als uitgangspunt wordt gebruikt. Beiden zijn lid van het bestuur en tevens opgeleid als coach in de Presentietheorie. In deze instructie stond het thema ‘Aansluiten aan iemands leefwereld’ centraal.

presentie19

Met de ontmoetingen in Markt 17 is het belangrijk te beseffen dat je vaak maar een beperkt stukje van elkaars leven mee maakt. Je bent gauw geneigd het beeld zelf wat verder in te kleuren op wat je van elkaar hoort en ziet, maar het is de vraag of dat juist is. We deden een oefening waarbij de ene vrijwilliger aan de andere vrijwilliger een beschrijving gaf van zijn woonkamer thuis. Degene die de beschrijving aanhoorde mocht geen vragen stellen, maar kreeg de opdracht om op basis van wat hij of zij had gehoord een plattegrond te schetsen van de beschreven woonkamer. Het bleek een lastige opdracht, die nog eens aantoonde hoe belangrijk het is, maar ook hoe moeilijk soms om goed naar elkaar te luisteren.

_MG_8075 kopie 2

We gingen bij ons zelf op zoek naar ‘waarden’ die we zelf meebrengen en die direct van invloed op ons contact met anderen. Zo is de één behept met een sterk rechtvaardigheidsgevoel, gaat een ander conflicten liever uit de weg, terwijl een derde heel erg hecht aan trouw en het nakomen van afspraken. Ook keken we naar scenes uit een film en een tv-programma. Zo zagen we een voorbeeld van hoe mensen hun gedrag kunnen aanpassen aan de omgeving waarin ze verkeren om de eigen positie zeker te stellen. In een ander voorbeeld zagen we hoe goede bedoelingen om iemand te helpen helemaal op niets uitlopen wanneer er alleen oog is voor het probleem maar niet voor de mens om wie het daarbij gaat.

Het thema dat op 29 januari behandeld werd betreft maar één aspect van de Presentiebenadering. Om alle aspecten van de Presentiebenadering aan bod te laten komen zou een cursus van meerdere dagen nodig zijn. Het blijkt echter lastig om vrijwilligers voor een reeks bijeenkomsten vast te leggen. Daarom heeft et bestuur er voor gekozen een reeks losse cursusbijeenkomsten van maximaal 2 uur, op wisselende dagdelen, te organiseren. Lopende het jaar zullen er nieuwe trainingsbijeenkomsten worden gepland. De data daarvoor liggen nog niet vast.