Leo Brozius teruggetreden uit het bestuur

leobroziusOp dinsdag 3 juli treedt Leo Brozius terug als lid van het bestuur van Markt 17. Hij is ongeveer vanaf de start van het inloopcentrum in 2011 bestuurslid geweest in de functie van penningmeester. Zeker in de fase kort na de start was het belangrijk om als penningmeester de ontwikkeling van de kosten en inkomsten nauwlettend in de gaten te houden en dat deed Leo. Bovendien stak hij de nodige energie in het aanschrijven van fondsen voor de financiering van projecten.

Met uitzondering van het jaar 2016 lukte het telkens om de exploitatie positief af te sluiten. Bij de afsluiting van 2017 kon het bestuur concluderen dat er een sluitend resultaat is bereikt en dat de financiële situatie voor Markt 17 op dit moment volkomen gezond is. Leo Brozius kan zijn taak dus met een goed gevoel overdragen aan zijn opvolger Arnold Moene.

Bestuur, coördinator, vrijwilligers en bezoekers danken Leo hartelijk voor zijn inzet de afgelopen jaren.