KerkNet te gast in Markt 17

Definitief logo KerknetOp donderdag 15 juni vond in inloopcentrum Markt 17 de seizoenafsluiting van KerkNet plaats. KerkNet is opgezet als een informeel platform waar vertegenwoordigers van 12 christelijke geloofsgemeenschappen in Wageningen elkaar ontmoeten, elkaar op de hoogte houden van zaken en bekijken waar onderling samengewerkt kan worden.

Voorzitter Arnold Moene van het bestuur van het inloopcentrum Markt 17 heette alle gasten welkom. “Markt 17 is bij uitstek gericht op ontmoeting, dus een informele seizoenafsluiting van KerkNet past hier. We hechten ook sterk aan goede contacten met de kerken. Zeven kerkgemeenschappen namen ooit het initiatief voor de opzet van dit inloopcentrum. Er zijn mensen uit kerken die als bezoeker komen, mensen die actief zijn als vrijwilliger en we hebben een deelnemersraad met vertegenwoordigers uit 7 kerken waar we als bestuur ons beleid een paar maal per jaar mee kunnen afstemmen.”

Naast de directe vertegenwoordigers in KerkNet waren er ook verschillende mensen aanwezig die actief zijn binnen interkerkelijke diaconale activiteiten zoals het Sociaal Noodfonds, het WMO platform, het initiatief voor schuldhulpverlening ISOFA, Vakantiegeld Delen en het maaltijdenproject KomEet. Vanuit veel van deze initiatieven liggen er al wat lijntjes naar Markt 17, maar het was goed om de verschillende mensen in een informele setting bijeen te hebben.