Jaarverslag 2017 gepubliceerd

In 2017 zijn in Markt 17 in totaal 3317 maaltijden geserveerd. Het betekent dat er gemiddeld iets meer dan 21 mensen aan tafel zaten op de dagen dat er in het inloopcentrum werd gekookt. Het zijn wat cijfers die terug te vinden zijn in het jaarverslag van het inloopcentrum over 2017 dat onlangs is verschenen.

grafiekmaaltijden2017

In het jaarverslag wordt ook teruggekeken op ontwikkelingen en diverse activiteiten in Markt 17. Daarnaast zijn de financiële cijfers op een rij gezet. Penningmeester Leo Brozius was in zijn begroting voor 2017 uitgegaan van een klein tekort, maar de kosten vielen lager uit en de baten waren hoger dan vooraf was ingeschat. Het betekent dat de reserves weer zijn aangevuld zodat op het moment dat dit nodig is apparatuur kan worden vervangen. Het jaarverslag 2017 is te raadplegen via de website van Markt 17.