Informatieavond ‘Administratie en geldzaken’ in Markt 17

WelSaam2In 2017 is de gemeente Wageningen met inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek gegaan om te zoeken naar creatieve oplossingen voor de invulling van het sociaal beleid in de gemeente. Het bestuur van Markt 17 heeft daar ook actief aan meegedaan. Dat heeft geresulteerd in het nieuwe samenwerkingsverband ‘WelSaam’. Dertien partijen, waaronder het inloopcentrum Markt 17, werken hierin samen. Er zijn afspraken gemaakt om de hulp en ondersteuning die wordt geboden nog meer op elkaar af te stemmen. Ook gaan de partijen gebruik maken van elkaars locaties. Er zijn ideeën om meer buurtpunten in te richten, waar jong en oud binnen kunnen lopen. Ook Markt 17 vormt zo’n buurtpunt. In dat kader stelde Markt 17 de ruimte de afgelopen tijd al beschikbaar voor het Mantelzorgcafé,  een medewerkersbijeenkomst van de Vrijwilligerscentrale, een vrijwilligersbijeenkomst van ISOFA en een thema-lunch.

Jeugdwerkloosheid in NederlandEen ander voorbeeld van waar de nieuwe samenwerking toe leidt vormt een bijeenkomst die Het Startpunt op maandagavond 16 april in Markt 17 organiseert. Het is een informatieavond over het thema ‘Administratie en geldzaken’. Aan de orde komen onder andere de verschillende regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen, mogelijkheden om schulden te voorkomen en hoe een DIGID gebruikt wordt om een aanvraag bij een instantie een aanvraag in te dienen. De deelname is gratis maar het wordt wel gewaardeerd wanneer u van tevoren meldt dat u komt via telefoon 0317-410160 of e-mail startpunt@wageningen.nl. De inloop is vanaf 19.45 uur en de avond zal omstreeks 22.00 uur worden afgesloten.