Hulp vanuit het AZC in Markt 17

Het Vrijwilligerscentrum Wageningen heeft een Meedoenbalie opgezet op de twee AZC’s in Wageningen. Bewoners van de asielzoekerscentra kunnen aangeven wanneer ze een keer willen sporten of koffie drinken met mensen uit Wageningen. Maar ook dat ze graag een taal willen leren of vrijwilligerswerk willen doen. Met enige regelmaat melden zich via dat kanaal ook mensen uit het AZC als vrijwilliger in Markt 17. Ze ondersteunen de koks bij het bereiden van de maaltijden of helpen bij de afwas.

“Wij zijn natuurlijk blij met de hulp. De mensen verblijven meestal maar een relatief korte periode in Wageningen en moeten vaak al weer snel verhuizen naar een ander AZC. Gesprekken blijven daardoor soms wat oppervlakkig, maar toch beschouw ik het contact als erg waardevol”, zegt één van de gastvrouwen in Markt 17. “Je ziet de mensen opleven wanneer zij merken dat ze niet als een anoniem iemand worden gezien, maar worden gewaardeerd om wie ze zijn of om wat ze doen.”

Machteld Speets van het Vrijwilligerscentrum Wageningen zou graag meer van dit soort ‘positieve energie’ zien bij het bieden van ruimte voor vluchtelingen in de samenleving. Niet alleen nadenken vanuit het idee dat er problemen moeten worden opgelost, maar samen leuke waardevolle dingen realiseren. Daarom werd dinsdag 28 juni als een eerste aanzet een brainstormlunch georganiseerd in Markt 17 voor mensen vanuit verschillende organisaties met betrokkenheid bij het thema.