‘Goed dat je er bent’

Iedere bezoeker en iedere vrijwilliger heeft zijn eigen plek bij Markt 17. Met elkaar vormen we Markt 17. We zijn allemaal even belangrijk en waardevol. In het overleg dat coördinator Jantine Bastiani recent met vrijwilligers hield, begon zij met het voorlezen van het gedicht ‘Plek’ van Kees van der Zwaard.

Alles wat ik zoek
is een plek om te bestaan.
Een huis om in te wonen,
een weg om langs te gaan.
Een wei, een plein, een tuin, een tent.
Ik zoek vooral een stem die zegt:
“Goed dat je er bent”.

Die stem is mijn bestemming.
Die woorden zijn mijn doel.
Achter mijn beklemming
ligt een diep gevoel,
een ongehoord verlangen
dat zachtjes naar me wenkt
en fluistert:
Laat je niet zo leiden
door wat een ander van je denkt

Dus ik hoef niet aan te komen
Met wat ik kan en wat ik doe
Ik hoef niet uit te leggen
Man, ik ben zo moe
Niet reserveren, niet beleggen
Geld speelt geen rol
En niemand zal er zeggen:
“Sorry, het is vol.”

Dat is wat ik zoek.
Een plek om te bestaan,
een huis om in te wonen,
een weg om langs te gaan.
Een wei, een plein, een tuin, een tent
Ik zoek vooral een stem die zegt:
“Goed dat je er bent.”

Kees van der Zwaard