Gift voor Markt 17 vanuit Utrecht

Markt 17 heeft een gift ontvangen van Stichting Dagopvang Utrecht. Deze stichting had tot eind 21018 een inloopvoorziening in het Catherijnehuis in Utrecht. De gemeente Utrecht heeft nieuw beleid rond de opvang van dak- en thuislozen ontwikkeld en daarbij subsidie verleend aan het Leger des Heils om een nieuw inloophuis voor daklozen te beginnen in een pand aan de Nieuwegracht.

Uit het geld dat vrijkwam bij de opheffing van de Utrechtse stichting heeft Markt 17 een bedrag van 5000 euro ontvangen. Deze gift is vooral een gevolg van de link die bestuurslid van Markt 17, Anja Hacquebord, met het Catharijnehuis had. Ze heeft er tot het eind gewerkt en is nu werkzaam in het nieuwe Utrechtse inloophuis.