Evert de Bruine

SONY DSCOp woensdag 28 november is Evert de Bruine na een ziekbed van ruim een half jaar overleden. Hij was vanaf de start van Markt 17 tot aan juli 2014 als bestuurslid verbonden aan het inloopcentrum. Velen hebben hem in die periode in Markt 17 ontmoet. Evert was een doener.  Hij was al voor de opening betrokken toen het pand werd verbouwd en ook nadien hield hij zich nadrukkelijk bezig met het beheer van het pand. Daarnaast was hij regelmatig gastheer en verving hij coördinator Jaap de Graaff soms tijdens vakanties.

Het wel en wee van Markt 17 ging Evert de Bruine erg aan het hart. Hij was erg trots op het feit dat Wageningse kerken was gelukt om deze ontmoetingsplek in Wageningen te creëren. Het omzien naar de ander was ook iets dat hem ook in andere activiteiten dreef. In de uitvaartdienst op dinsdag 4 december werd dat door de dominee nadrukkelijk gememoreerd.