Enquête over activiteiten

In Markt 17 liggen momenteel enquêtebriefjes. Bezoekers kunnen er op aangeven of ze het leuk zouden vinden wanneer er zo nu en activiteiten worden georganiseerd in het inloopcentrum. En zo ja, wat voor activiteiten dat dan moeten zijn. Het is een uitvloeisel van het overleg dat coördinator Jantine Bastiani onlangs voerde met diverse groepen vrijwilligers waarin dat werd geopperd.

Het meest geëigende openingstijdstip van Markt 17 voor bijzondere activiteiten lijkt de zondagmiddag. Er hoeven dan geen voorbereidingen voor een maaltijd getroffen te worden. Op zondagmiddag zoeken mensen ook nu al regelmatig op een bijzondere manier wat vertier, maar dat gebeurt dan min of meer spontaan. Er zit geregeld iemand achter de piano of een keyboard om muziek te maken. Soms wordt er partijtje schaak of een gezelschapsspel gespeeld. En zo ligt er een plan om met een groepje mensen een gespreksgroepje over wiskunde op te zetten. De praktijk wijst uit dat het goed kan en dat het de reguliere inloop van gasten niet hoeft te verstoren. Ook voor mensen die vooral komen om anderen te zien en gewoon wat te praten blijft er volop ruimte.