Een gelukkig nieuwjaar

Het bestuur en de medewerkers van Markt 17 wensen alle mensen die het inloopcentrum een warm hart toedragen een heel gezond 2021.

Als blijk van waardering voor hun inzet kregen alle vrijwilligers onlangs een kleine attentie aangeboden.