Een aantal cijfers uit 2016

JaarverslagvoorbladHet bestuur van Markt 17 heeft het jaarverslag over 2016 gepresenteerd. Het geeft een overzicht van ontwikkelingen en bijzondere gebeurtenissen van vorig jaar. Daar naast wordt financieel de balans opgemaakt. Markt 17 heeft het jaar afsloten met een negatief exploitatiesaldo van 2900 euro. Het is voor het eerst in 5 jaar dat het niet gelukt is uit de rode cijfers te blijven. Het tekort was wel wat kleiner dan aan het begin van het jaar was voorzien. Niettemin geeft het enige reden tot zorg. De organisatie heeft maar heel beperkte reserves waaruit geput kan worden.

Omdat de opbrengsten van de maaltijden en de verkoop van koffie en thee de direct daar aan toe rekenen kosten niet helemaal dekten is vanaf 1 januari dit jaar het tarief voor de maaltijd verhoogd naar 5 euro. Er is een maaltijdfonds opgezet waar mensen een beroep op kunnen doen als het tarief voor hen een drempel vormt om in Markt 17 te komen eten. Over de eerste helft van 2017 ziet het financiële plaatje er rooskleuriger uit. Los van wat extra maaltijdinkomsten heeft dat vooral te maken met enkele onvoorziene giften en met bijdragen van fondsen waar door de penningmeester met succes een beroep op kon worden gedaan.

grafiek

In het jaarverslag wordt ook op andere manieren de balans opgemaakt. Enkele getallen. In totaal kwamen er vorig jaar ruim 700 bezoekers naar Markt 17. De maaltijden trokken meer dan 330 unieke bezoekers. Er werden in totaal 3545 maaltijden verstrekt. Dat betekent dat er per dag dat er gegeten werd er gemiddeld bijna 23 mensen aanschoven. In verschillende functies waren er in 2016 circa 70 mensen (enige tijd) in vrijwilligersfuncties actief.