Coronahulp Wageningen

Markt 17 participeert ook in de Wageningse welzijnssamenwerking Welsaam. Dit samenwerkingsverband zet zich preventief in voor het welzijn van alle inwoners van Wageningen en ondersteunt inwoners en organisaties die zelf iets willen bijdragen aan de samenleving. Via Welsaam is ook Coronahulp Wageningen opgezet.

Zowel mensen die in deze tijd op zoek zijn naar contact en een luisterend oor als mensen die wel actief willen worden binnen de vrijwilligerspool van Coronahulp Wageningen kunnen dat via de website van deze organisatie aangeven. Het kan gaan om het bieden van een luisterend oor, door elkaar regelmatig te bellen of door bijvoorbeeld nu en dan samen een wandeling te maken. Ook bemiddelt Coronahulp Wageningen bij het doen van klusjes zoals het doen van boodschappen. Daarnaast zijn er ook professionals beschikbaar die openstaan voor een gesprek.