Contact met kerken via de deelnemersraad

deelnemersraad2Markt 17 wordt financieel ondersteund door 7 kerken en geloofsgemeenschappen in Wageningen. Al deze gemeenschappen hebben een vertegenwoordiger in de deelnemersraad van het inloopcentrum. Twee keer per jaar komt deze deelnemersraad bijeen met een delegatie van het bestuur en coördinator Jaap de Graaff. Er wordt dan gesproken over het reilen en zeilen in Markt 17, de financiën en hoe de relatie tussen kerken, kerkleden en het inloopcentrum kan worden versterkt.

deelnemersraadHet eerstvolgende deelnemersraadoverleg staat gepland op dinsdag 29 oktober. Er wordt tegenwoordig voor een meer informele setting gekozen, door eerst gezamenlijk mee te eten in Markt 17, om vervolgens na de maaltijd verder met elkaar in gesprek te gaan.