City Movements te gast in Markt 17

Donderdag 7 juli hield het Wageningse interkerkelijk platform KerkNet in Markt 17 op een informele manier de afsluiting van het seizoen 2021/2022. Als gasten waren Roy Timmerman en Hans Luttik van City Movements Nederland uitgenodigd. Op diverse plekken in Nederland ontstaan stadsnetwerken, waar vaak een diversiteit aan organisaties actief bij betrokken is, waaronder kerken. City Movements Nederland wil deze beweging zichtbaar maken en versterken.

Elke stad heeft zijn eigen cultuur waar kleine, maar ook grotere problemen en uitdagingen op een eigen manier terugkomen, betoogt Luttik. Er zijn verschillende ‘invloedssferen’ die een stad kenmerken. Bijvoorbeeld onderwijs, het zakenleven, kunst en cultuur en ook religie. Deze ‘invloedssferen’ zijn mede bepalend voor het welzijn en het leven in de stad en vormen daarmee ingangen om van betekenis te zijn. Luttik vertelde over zijn ervaringen in Haarlem waar mensen vanuit kerken op een reeks ‘pionierplekken’ aanwezig zijn. Dat gebeurt onder meer in buurtcentra, via maaltijdprojecten of bijvoorbeeld klussendiensten.

Het inloopcentrum vormde een passende plek om de mensen van City Movements te ontvangen, centraal in de stad met het stadhuis en de Grote Kerk, Vluchtelingwerk, Vluchtelingen Onder Dak en een studentenhuis als buren. Het idee ‘aanwezig’ te zijn in de stad zette zeven Wageningse kerken ruim 10 jaar geleden er toe aan Markt 17 te openen. Het inloopcentrum is opgezet vanuit de presentiebenadering. In deze benadering gaat het er vooral om er gewoon ‘te zijn’ voor de ander, veel meer dan het oplossen van problemen. Present zijn voor gesprekken over het leven van alle dag. Dat geeft de mogelijkheid om bij het leven van elkaar betrokken te raken en elkaars leefwereld beter te leren kennen.