Workshop ‘Provocatief met bezoekers’ in Markt 17

Dinsdagochtend 26 oktober vond in Markt 17 een regionale workshop ‘Provocatief met bezoekers’ plaats. Het was een initiatief van het Netwerk DAK, de koepelorganisatie voor diaconale inloopcentra in Nederland. Er werd door 17 vrijwilligers van inloophuizen deelgenomen, waarvan 5 mensen betrokken zijn bij Markt 17.

Provocatief betekent: liefdevol, humoristisch en uitdagend. Met een provocatieve houding, reageer je op bezoekers op een manier die ze niet verwachten. Dat leidt tot verrassende gesprekken, die heel anders verlopen dan je zou verwachten. Marieke Sillevis Smitt verzorgde de workshop. Zij is werkzaam als coach de organisatie ‘Onverwacht Opgewekt’ en diaconaal predikante voor en met ongedocumenteerde vluchtelingen in Utrecht. Onlangs verscheen van haar het boek ‘Provocatief Pastoraat: Liefde, humor, uitdaging‘.

In de workshop werden de deelnemers na een korte inleiding aan het werk gezet met een aantal praktische oefeningen in het aannemen van een provocatieve houding als gastvrouw of gastheer in een inloopcentrum. Op een speelse manier werden zo een reeks tips aangereikt hoe je op onverwachte wijze uit een soort gespreksimpasse kan komen.

De ochtend werd afgesloten met een lunch die werd verzorgd door twee vrijwilligers van Markt 17.